Projekt "Rodzina na warsztacie II" w ramach zadań publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

herby_16sjpg

Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizuje Projekt „Rodzina na warsztacie II”
w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sferze pożytku publicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty:

  • SZKOŁA DLA RODZICÓW - program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi realizowany już w 2016 r.

  • POZYTYWNE RELACJE INTERPERSONALNE, CZYLI SZCZĘŚLIWI RODZICE, SZCZĘŚLIWE DZIECI – nasza nowa inicjatywa opierająca się na przeświadczeniu, że poprawa relacji pomiędzy rodzicami oraz wzmocnienie więzi pomiędzy nimi, pozostaje
    w ścisłym związku z lepszą atmosferą w rodzinie, sprzyjającą wychowaniu dzieci.

  • WSPARCIE KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH RODZICÓW POPRZEZ RACJONALNĄ TERAPIĘ ZACHOWANIA - techniki poprawy samopoczucia i walki ze stresem w rodzinach, które mają szczególnie trudną sytuację (np. wychowywanie niepełnosprawnego dziecka, opieka nad dziadkami z otępieniem, występujący problem nałogu, mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.) - również realizowany już w 2016 r.

Projekt przewiduje również ponownie INDYWIDUALNE KONSULTACJE, podczas których będzie można omówić szczegółowo problemy danej rodziny, jeżeli zajdzie taka potrzeba.


Cele poszczególnych zadań są następujące:

Warsztat „Szkoła dla Rodziców”:
1. wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą
2. nauka lepszego porozumiewania się z dziećmi
3. refleksja nad własną postawą wychowawczą oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
4. kształtowanie więzi rodzic-dziecko opartych na wzajemnym szacunku.

Warsztat „Pozytywne relacje interpersonalne, czyli szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci” 
1. zapoznanie uczestników z ideami tworzenia dobrych, satysfakcjonujących relacji partnerskich opartych na miłości, ale także na wzajemnym wybaczaniu i zdolności do odczuwania wdzięczności
2. przepracowanie mitów udanego małżeństwa i mitów niepowodzeń w relacjach
3. zgłębienie zasad udanych związków opartych na wewnętrznych zasobach każdego z partnerów.

Warsztat „Wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez Racjonalną Terapię Zachowania”:
1. przekazanie rodzicom wiedzy na temat tego, jak sami wpływamy na swoje samopoczucie,
2. nabycie przez rodziców umiejętności poprawiania sobie nastroju, bez używania alkoholu czy leków, poprzez zmianę myślenia na racjonalne,
3. rozwinięcie kompetencji emocjonalnych rodziców

Celem konsultacji indywidualnych jest pomoc w szczególnie trudnych i delikatnych przypadkach, wymagających dodatkowego omówienia i wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Realizacja projektu rusza w kwietniu 2017 r.