Projekt "Rodzina na warsztacie - kontynuacja" w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

herby_16sjpg

Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizuje Projekt „Rodzina na warsztacie - kontynuacja”
w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sferze pożytku publicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty i konsultacje:

Warsztat umiejętności wychowawczych - Ja i moje kompetentne dziecko.

To cykl spotkań dla rodziców/opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze poprzez:
- poszerzenie umiejętności komunikowania się z dziećmi zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bardziej efektywne stawianie granic
- poszerzenie umiejętności ukierunkowywania dzieci na przyszłość, tak by przyjmowały postawę prozdrowotną
- poszerzenie  umiejętności wspierania dzieci w ich wszechstronnym rozwoju.

Program poprzedzą indywidualne godzinne konsultacje dla zakwalifikowanych rodziców  w celu poznania ich oczekiwań i trudności, jakich doświadczają w codziennej relacji z dziećmi.

Warsztaty dla dobrych rodziców

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno buntowniczymi.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Warsztat - Wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez RTZ

Na te warsztaty chcemy zaprosić przede wszystkim rodziców, którzy mają szczególnie stresującą sytuację w rodzinie, np. wychowują niepełnosprawne dziecko, opiekują się dziadkami z otępieniem typu Alzheimerowskiego, w rodzinie występuje problem nałogu, mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.

Celem RTZ jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków oraz zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania dlatego już po kilku sesjach rodzice powinni odczuć poprawę.

Grupa wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych

Udział w zajęciach grupy wsparcia będzie okazją do podzielenia się swoimi troskami, trudnościami i radościami, czasem zrozumienia potrzeb dzieci i młodzieży oraz odnalezienia mądrych sposobów ich zaspokajania, tak by rodzice mogli czuć się kompetentni, spokojni i zadowoleni.

Konsultacje indywidualne i dla par

Spotkania te przeznaczone są zwłaszcza dla rodziców, którzy mają szczególnie delikatne problemy, wymagające omówienia na osobności oraz dla osób i par, które z braku wolnych miejsc nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają szybkiej interwencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Informacje szczegółowe - w zakładce Warsztaty i na naszym profilu na facebook'u.

Realizacja projektu rusza w kwietniu 2019 r.