Projekt „Rodzina na warsztacie” w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

herby_16s.jpg

Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizuje Projekt „Rodzina na warsztacie”
w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sferze pożytku publicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty:

  • SZKOŁA DLA RODZICÓW - program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi.

  • PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY – dla rodziców, którzy:
    - czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,
    - nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka,
    - czują się bezradni wobec swojego dziecka.

  • WSPARCIE KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH RODZICÓW POPRZEZ RACJONALNĄ TERAPIĘ ZACHOWANIA - techniki poprawy samopoczucia i walki ze stresem w rodzinach, które mają szczególnie trudną sytuację (np. wychowywanie niepełnosprawnegp dziecka, opieka nad dziadkami z otępieniem typu alzheimerowskiego, występujcy problem nałogu, mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.

Projekt przewiduje również INDYWIDUALNE KONSULTACJE, podczas których będzie można omówić szczegółowo problemy danej rodziny, jeżeli zajdzie taka potrzeba.


Cele poszczególnych zadań są następujące:

Warsztat „Szkoła dla Rodziców”:
1. wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą
2. nauka lepszego porozumiewania się z dziećmi
3. refleksja nad własną postawą wychowawczą oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
4. kształtowanie więzi rodzic-dziecko opartych na wzajemnym szacunku.

Warsztat „Program Wzmacniania Rodziny”:
1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami 
2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, dawania wsparcia, spostrzegania mocnych stron bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic
3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposobów ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny

Warsztat „Wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez Racjonalną Terapię Zachowania”:
1. przekazanie rodzicom wiedzy na temat tego, jak sami wpływamy na swoje samopoczucie,
2. nabycie przez rodziców umiejętności poprawiania sobie nastroju, bez używania alkoholu czy leków, poprzez zmianę myślenia na racjonalne,
3. rozwinięcie kompetencji emocjonalnych rodziców

Celem konsultacji indywidualnych jest pomoc w szczególnie trudnych i delikatnych przypadkach, wymagających dodatkowego omówienia i wsparcia.

Dodatkowe informacje w zakladce Warsztaty .

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Realizacja projektu rusza w kwietniu 2016 r.