Sprawozdanie z warsztatu "Szkoła dla Rodziców" w ramach projektu "Rodzina na warsztacie"

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” zorganizowane były przez Fundację „NIE-zwykła” dla Rodziny w ramach projektu ”Rodzina na Warsztacie” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Warsztaty inspirowane były programem opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” Zajęcia odbywały się systematycznie przez 8 tygodni, w każdą środę, w godzinach popołudniowych i trwały od 27.04. do 15. 06. 2016r.

Warsztaty prowadziły specjalistki z zakresu pracy grupowej: rekomendowana trenerka PTP, pedagog I. Pasterska oraz absolwentka szkoły trenerów, psycholog Z. Jagielska.

Do projektu zgłosiło się 16 osób. Członkami grupy byli ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach i doświadczeniach życiowych. Wszyscy byli rodzicami, którym zależało na doskonaleniu umiejętności wychowawczych i wzmocnieniu więzi rodzic – dziecko. W grupie 16 osób, było 3 mężczyzn i 13 kobiet, w tym 2 pary małżeńskie, oraz para rodziców po rozwodzie. Trzy osoby zrezygnowały z uczestnictwa w warsztatach po pierwszych zajęciach. Pozostałe 13 osób uczęszczało regularnie w spotkaniach. Grupa miała charakter stały, to znaczy, że w trakcie trwania warsztatów nie dochodzili nowi uczestnicy. Dzięki takiej formule grupa miała szansę zintegrować się a uczestnicy poczuli się bezpiecznie i chętnie wypowiadali się na forum oraz angażowali w proponowane ćwiczenia. Atmosfera na zajęciach sprzyjała twórczej pracy, grupa potrafiła dać wsparcie tym którzy aktualnie tego potrzebowali.

Podczas warsztatów wykorzystano różne formy pracy grupowej: rundki, prace w parach i małych grupach, mini wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, scenki z odgrywaniem ról, eksperymenty. Na zajęciach uczestników obowiązywały zasady, które sami wypracowali na pierwszym spotkaniu. Regulowały one sprawy najbardziej istotne dla grupy. Uczestnicy w domach rodzinnych praktycznie ćwiczyli umiejętności, które zdobywali podczas zajęć, wykonywali też zadania domowe, które mobilizowały ich do realnej pracy z rodziną.

Ankiety ewaluacyjne, które wypełnili uczestnicy świadczą o tym, że są oni bardzo zadowoleni z udziału w tych warsztatach, widzą osobiste korzyści polegające na zauważalnej w domu poprawie relacji z dzieckiem, lepszej komunikacji w rodzinie. Wydaje się, że osiągnięto zamierzone cele - rodzice poznali nowe metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmocnili się swojej roli, uświadomili sobie, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, więc aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie. Uczestnicy zgłaszali chęć dalszego doskonalenia, wyrażali opinię, że tego rodzaju warsztaty są pomocne i chętnie kontynuowaliby spotkania. W ankietach pisali m. innymi: „Więcej takich warsztatów“,„ Bardzo chętnie jeszcze uczestniczyłabym w takich warsztatach“, „ Bardzo chętnie w przyszłości wziąłbym udział w podobnych warsztatach“, „Dzięki warsztatom poprawiło się zachowanie dziecka, atmosfera w domu“. „Marzyłabym o kolejnych warsztatach grupowych o tematyce kontroli własnych emocji, konfliktów między rodzeństwem.“