Wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ), to cykl spotkań warsztatowych, których podstawą jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach.
Realizowany w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie II”  w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Wojewdztwo Kujawsko-Pomorskie

Racjonalna Terapia Zachowania to także skuteczna forma samopomocy emocjonalnej. Dlatego też na te warsztaty chcemy zaprosić przede wszystkim rodziców, którzy mają szczególnie stresującą sytuację w rodzinie, np. wychowują niepełnosprawne dziecko, opiekują się dziadkami z otępieniem typu alzheimerowskiego, w rodzinie występuje problem nałogu, mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.

Podczas zajęć rodzice będą uczyć się technik samopomocowych z wykorzystaniem psychoedukacji, śledzenia swoich myśli i ich powiązania z nastrojem. Ponadto nauczą się wykorzystywać techniki wyobrażeniowe, relaksacyjne oraz przejdą trening asertywności, aby poprawić samopoczucie i jakość własnego życia. Nabycie tych umiejętności pozwoli im na zwiększanie tolerancji na frustrację wynikającą z obiektywnych trudności uniemożliwiających szybką zmianę sytuacji rodzinnej.

Celem RTZ jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania dlatego już po kilku sesjach rodzice powinni odczuć poprawę.
Podstawowy model terapeutyczny to ABCD Emocji czyli skąd biorą się emocje:
A Zdarzenie aktywujące (Twoje spostrzeżenia)
B Przekonania (Twoje myśli i przekonania)
C Emocje (Twoje uczucia)
D Zachowanie fizyczne (Twoje działanie)
Za pomocą tego modelu rodzice nauczą się:
- analizować w jaki sposób tworzą swój nastrój.
- kontroli emocji i odpowiedzialności za ich powstawanie
- sposobów poprawiania swojego nastroju bez uciekania się do alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zajęcia ruszają 8. września 2017 r., będą się odbywać w piątki co dwa tygodnie, w godz. 16:00 - 20:00
Adres: budynek Polskiego Związku Niewidomych, sala nr 101
Al.Powstańców Wlkp. 33

Zapisy możliwe są już teraz przez formularz kontaktowy

Prowadząca: mgr Hanna Roszatycka

Kontakt: Barbara Lorenc, kom. 602 463 677


"Pozytywne relacje interpersonalne, czyli szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci" - warsztaty dla par, które chcą wydobyć ze swojego związku to, co najlepsze. 
Realizowane w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie II” w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.


Zapraszamy na warsztaty pary, które chcą poznać idee tworzenia dobrych, satysfakcjonujących relacji partnerskich opartych na miłości, ale także na wzajemnym wybaczaniu i zdolności do odczuwania wdzięczności. Na warsztacie przepracujemy mity udanego małżeństwa i mity niepowodzeń w relacjach. Zgłębimy zasady udanych związków opartych na zasobach, skorzystamy m.in. z programu dla par stworzonego przez psychoterapeutów Julie and Johna Gottmanów, który ma wyższy wskaźnik efektywności niż psychoterapia par, oraz metod zaczerpniętych z porozumienia bez przemocy. 

Uwzględniając fakt, że im lepsza relacja małżeńska/partnerska, tym lepsza atmosfera w rodzinie sprzyjająca wychowaniu dzieci, warto skoncentrować się na wzmacnianiu relacji w związkach.

Zajęcia ruszają 10. maja 2017 r. w środy w godz.17:00 - 20:00
Adres: budynek Polskiego Związku Niewidomych,
Al.Powstańców Wlkp. 33

Zapisy przez formularz kontaktowy

Prowadząca: mgr Małgorzata Krzak - psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Zajmuję się wspieraniem osób w rozwoju osobistym i towarzyszeniem w przezwyciężeniu kryzysów. Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla osób dorosłych i par oraz warsztaty rozwoju osobistego i treningi wzmacniające kompetencje ,,miękkie”. Właścicielka Pracowni Rozwoju Osobistego www.przybornikemocjonalny.pl


„Szkoła dla Rodziców” - to program spotkań warsztatowych, którego główne motto brzmi WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ. 
Realizowany w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie II”  w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Program kierowany jest do rodziców chcących pogłębić wiedzę na temat wychowania dzieci, wzmocnić kompetencje rodzicielskie. Dla realizacji treści nie ma znaczenia rodzaj problemów z jakimi przychodzą rodzice. To propozycja warsztatów inspirowanych programem opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać ,żeby dzieci do nas mówiły.” Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Zajęcia będą prowadzone przez dwóch terapeutów dla grupy maksymalnie 16 osobowej.
Tematyka zajęć:
1. Część integracyjna: poznanie się uczestników, kontrakt, integracja. Część merytoryczna: refleksje nad sposobem widzenia dziecka przez rodziców oraz nad celami jakie sobie stawiają w wychowaniu.
2. Uczucia – nauka języka akceptacji i empatii na drodze do lepszego rozumienia dziecka.
3. Budowanie więzi z dzieckiem - pochwały, terapeutyczny czas dla dziecka.
4. Granice w wychowaniu (zasady).
5. Kary i konsekwencje – ich rola w wychowaniu.
6. Zachęcanie dziecka do samodzielności.

Zajęcia ruszają 8. maja 2017 r. w poniedziałki 17:00-20:00.
Adres: budynek Polskiego Związku Niewidomych,
Al.Powstańców Wlkp. 33

Zapisy przez formularz kontaktowy

Kontakt: Iwona Pasterska, kom. 505 827 665


"Program Wzmacniania Rodziny" - warsztat  kierowany jest do rodziców i dzieci w wieku od 10 do 14 lat.
Realizowany w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie” 
w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Celem programu jest: 

  • wzmocnienie kompetencji wychowawczych u rodziców/opiekunów
  • ukierunkowanie dzieci na przyszłość, tak by przyjmowały postawę prozdrowotną
  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją rówieśniczą u młodzieży

Długofalowa ewaluacja programu wskazuje na liczne korzyści:

  • młodzież uczestnicząca w PWR 10-14 miała znacząco mniej problemów z zachowaniem w szkole niż rówieśnicy z grupy kontrolnej
  • wśród rodziców stwierdzono poprawę takich specyficznych umiejętności wychowawczych jak ustalanie odpowiednich granic i budowanie pozytywnych więzi z dzieckiem
  • rodzice wskazywali wzrost pozytywnych uczuć wobec dziecka
  • wśród młodzieży biorącej udział w programie, po 6 latach wskaźniki używania alkoholu, tytoniu i marihuany były znacząco niższe niż wśród nastolatków spoza programu (z grupy kontrolnej)
  • różnice pomiędzy młodzieżą biorącą udział w programie a młodzieżą z grupy kontrolnej pogłębiały się wraz z upływem czasu, co świadczy o narastającym znaczeniu umiejętności nabywanych w ramach programu oraz silnej więzi między rodzicami a dzieckiem

Warsztat obejmuje 7 spotkań po 2h; pierwsza godzinę rodzice mają warsztaty osobno, równolegle pracują nastolatki, w drugiej godzinie spotykają rodzice i dzieci razem. W warsztatach może uczestniczyć dwoje rodziców, ważne jest jeżeli w warsztatach uczestniczy rodzeństwo to konieczne jest, żeby obecny był drugi rodzic/opiekun/bądź bliska dziecku osoba.

Zajęcia ruszają w 19 kwietnia 2016 r. we wtorki 16:30/17:00-19:30.
Adres: budynek Polskiego Związku Niewidomych,
Al.Powstańców Wlkp.33, sale: 99 i 101

Zapisy przez formularz kontaktowy 

Kontakt: Małgorzata Krzak, kom. 600 971 147

Prowadząca:
mgr Małgorzata Krzak
- Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Zajmuje się wspieraniem osób w rozwoju i pokonywaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla osób dorosłych i par oraz warsztaty rozwoju osobistego i treningi wzmacniające kompetencje ,,miękkie”. Prowadzi warsztaty i treningi dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu SWPS .

mgr Anna Radziszewska - Ukończyła studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje w prywatnym gabinecie oraz w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA". Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, małżeństw i par, a także konsultacje diagnostyczne. W swojej pracy łączy podejście poznawczo – behawioralne z ujęciem Ericksonowskim.


„Być kobietą i nie zwariować” – warsztat o byciu w zgodzie ze sobą.

Każdego dnia tkasz swoją codzienność, podejmujesz liczne wyzwania – starasz się być dobrą mamą, biegniesz do pracy i tam również dajesz z siebie wiele, troszczysz się o związek, martwisz o bliskich, śpieszysz się, by pobawić się z dzieckiem oraz wyprowadzić psa na spacer, zajmujesz się domem i nawet jeśli dzielisz obowiązki z partnerem, to i tak znalezienie chwili dla siebie, która nie jest snem, często zdaje się być węzłem gordyjskim.

Jeśli odnajdujesz choć trochę siebie w tym, co przeczytałaś, to zapraszam na warsztat. Będziesz miała okazję, by się zatrzymać się w codziennym pędzie i w bezpiecznej, nieoceniającej atmosferze zastanowić się, wspólnie z innymi kobietami, czego potrzebujesz i jakie możesz podjąć działania, by móc uczciwie przed sobą powiedzieć, że żyjesz w zgodzie ze sobą.

Przyjdź i sprawdź, czy chcesz się z nami rozwijać.

Jeśli będziesz miała gotowość - warsztat ma szansę przekształcić się w cykliczne, co 2 -tygodniowe spotkania, podczas których będziesz miała warunki i towarzyszki podróży w rozwoju!

Prowadząca:
mgr Małgorzata Krzak
- Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Zajmuje się wspieraniem osób w rozwoju i pokonywaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla osób dorosłych i par oraz warsztaty rozwoju osobistego i treningi wzmacniające kompetencje ,,miękkie”. Prowadzi warsztaty i treningi dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu SWPS .


„Bliżej siebie” - warsztat dla par.

Doświadczony psycholog Barłomiej Dobroczyński trafnie i z poczuciem humoru opisuje etapy miłości:
,,Zakochanie to szalona jazda chemicznym rollercoasterem z głową w dół i dożylnie przyjmowanym szampanem. A miłość to wspólne ciągnięcie sań przez dolinę Jukonu jak dwa stare eskimoskie psy. W pierwszym przypadku szarpie tobą na wszystkie strony, w drugim to ty się wysilasz. Tu pilot automatyczny, a tam ręczny, wymagający sporo uwagi i energii. Jedno wszakże nie musi wykluczać drugiego.”

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co wspiera miłość w związkach, jak o nią się troszczyć i jak pielęgnować wzajemną sympatię i towarzyszenie sobie w codzienności - zapraszam na warsztat. W trakcie spotkania poznasz naukowo sprawdzone sposoby na wzmacnianie i ochronę więzi.

Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny.

Grupa liczy od 4 do 7 par. Forma zajęć pozwala w bezpiecznej atmosferze przyglądać się własnemu związkowi oraz doświadczyć sprawdzonych sposobów czynienia go udanym.

Prowadząca:
Małgorzata Krzak
- Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Zajmuje się wspieraniem osób w rozwoju i pokonywaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla osób dorosłych i par oraz warsztaty rozwoju osobistego i treningi wzmacniające kompetencje ,,miękkie”. Prowadzi warsztaty i treningi dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu SWPS .


„Jak korzystać z rodzinnych konfliktów?” - warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Kłótnie między rodzeństwem. Różnice zdań między dziećmi a rodzicami. Teściowa niezadowolona z naszej decyzji. Konflikty. Nie lubisz ich? Unikasz, zgadzając się na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania, aby utrzymać za wszelką ceną dobre relacje? A może czasem zamiatasz pod dywan z nadzieją, że rozwiążą się same? Albo forsujesz za wszelką cenę swój pomysł nie patrząc na potrzeby innych… Nieskuteczne strategie rozwiązywania konfliktów biorą się często z negatywnych przekonań na temat sporów. A gdybyś konflikt potraktował/a jako zaproszenie do rozwoju – do poznania siebie i innych, zadania sobie pytania i poszukania odpowiedzi: na czym Tobie zależy i co jest ważne dla innych?

Jeśli chcesz poznać konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów oparte na współpracy i szacunku – zapraszam na warsztat!

Prowadząca:
Małgorzata Krzak
- Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Zajmuje się wspieraniem osób w rozwoju i pokonywaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla osób dorosłych i par oraz warsztaty rozwoju osobistego i treningi wzmacniające kompetencje ,,miękkie”. Prowadzi warsztaty i treningi dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu SWPS .


„Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka i wspierać jego samodzielność?” - warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Człowiek, który dobrze o sobie myśli, ma odwagę, by stawiać czoła wyzwaniom, które przynosi życie. Wiarę w siebie warto zaszczepiać w dziecku od początku życia. Wymaga to świadomości i uważności ze strony rodzica.

Jeśli jesteście gotowi poznać sposoby i pomysły jak doceniać dziecko i co robić, by zachęcać je do samodzielności, tak by wzmacniać jego siły osobiste i zaufanie do siebie, zapraszam na warsztat.

Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Krzak


„Komputer i internet w wychowaniu Twojego dziecka” - warsztaty dla rodziców zainteresowanych bezpiecznym korzystaniem przez dzieci z mediów elektronicznych i Internetu.

Celem warsztatów jest uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i Internetu, omówienie specyfiki problemu, wyposażenie rodziców w praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki i poznanie sposobów reagowania na podejrzenie uzależnienia dziecka od sieci.

Drogi Rodzicu!
Na spotkaniu dowiesz się między innymi:
- Ile czasu dziennie na komputer może przeznaczać Twoje dziecko?
- Jakich gier nie powinieneś kupować swoim dzieciom?
- Co może być sygnałem do niepokoju w używaniu komputera przez Twoje dziecko?
- Za pomocą profesjonalnej ankiety odpowiesz sobie na pytanie ”Czy mojemu dziecku zagraża Internet?”
- Poznasz konkretne sposoby jak być skutecznym rodzicem i co możesz zrobić gdy Twoje dziecko nadużywa komputera i internetu?

Zajęcia odbywają się w małej grupie, prowadzone są metodami aktywnymi.

Osoby prowadzące:
mgr
Iwona Pasterska - rekomendowana trenerka II stopnia treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeutka, pedagożka, specjalistka w zakresie terapii rodzin, wieloletnia realizatorka warsztatów dla rodziców.

mgr Ewa Staszczyk - psycholog, nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie terapii rodzin, prowadzi warsztaty dla rodziców z tematyki wychowawczej, m.in "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"