Rusza projekt „Rodzina odporna na kryzys”
marzec – grudzień 2023 r.

Projekt pod nazwą „RODZINA ODPORNA NA KRYZYS”
odpowiada na potrzebę kontynuacji i rozwinięcia projektu zeszłorocznego za aprobatą
oraz z ponownym dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i został opracowany przez naszą Fundację dla rodziców:
• cierpiących na zaburzenia lękowe, czy depresję,
• zamartwiających się nadmiernie lub doświadczających natrętnych niszczących myśli,
• znajdujących się w sytuacji rozstania, separacji, rozwodu, ale wspólnie wychowujących dzieci
• zmagających się ze szczególnie trudnymi zachowaniami swoich dzieci: depresją,
autoagresją (samookaleczaniami), próbami samobójczymi.
• czujących potrzebę rozwoju kompetencji rodzicielskich,
a także dla rodzin przechodzących przez kryzysy wewnątrzsystemowe.

Proponujemy tym razem pięć form wsparcia:
> warsztaty o różnej tematyce,
> grupa wsparcia
> coaching rodzica w nowej sytuacji
> konsultacje indywidualne i dla par,
> terapię rodzinną.

Konsultacje indywidualne i terapia rodzinna oraz obsługa projektu,
będą się odbywały w siedzibie Fundacji,
w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN
85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 33.
Ośrodek jest przystosowany dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Warsztaty, grupa wsparcia i coaching odbędą się w formie on-line
na platformie Zoom Meetings, ewentualnie poprzez inne komunikatory.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim,
udział w projekcie możliwy będzie bezpłatnie po wpłaceniu 
jednorazowej darowizny w kwocie 30 zł
Opis przelewu koniecznie: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
Numer konta w zakładce: OFIARUJ DATEK

Aby skorzystać z wybranej formy wsparcia należy pobrać formularz zgłoszeniowy ,
wypełnić i odesłać na stacjonarny adres fundacji
lub na adres e-mail: projekt@fundacja-nie-zwykla.pl
w formie zdjęcia lub skanu wraz z potwierdzeniem przelewu darowizny.

Szczegóły projektu poniżej oraz w zakładce PROJEKTY.

W naszym tegorocznym projekcie, jako formy wsparcia dla rodzin przewidujemy, jak w poprzednim: konsultacje indywidualne i dla par, terapię rodzinną oraz warsztaty.
Kontynuujemy również z formą oferowaną w poprzednim roku po raz pierwszy – z grupą wsparcia.
Nową wprowadzoną formą wsparcia będzie coaching rodzica w nowej sytuacji.

 OSWOIĆ LĘK, POKONAĆ PANIKĘ, OSIĄGNĄĆ HARMONIĘ
Warsztat kierowany do rodziców oraz do dorosłych, pełnoletnich dzieci, którzy w obecnej sytuacji doświadczają stanów lękowych, ataków paniki czy obniżonego nastroju, czy popadają w stany dysforyczne. Warsztat ten dostarczy wiedzy jak destrukcyjne myśli, zamartwianie się wpływa na nasze ciało i procesy zachodzące w mózgu oraz pozwolą uczestnikom opanować podstawowe techniki poznawczo – behawioralne znoszące napięcie i uwalniające od lęku, umożliwiające weryfikację niszczących myśli i tworzenie nowej mapy rzeczywistości. 

ROZDARTE SERCE, CZYLI DZIECKO W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW
Warsztat dedykowany rodzicom w sytuacji rozwodu/rozstania, zwłaszcza tym, którzy chcą maksymalnie chronić swoje dziecko oraz zaspokoić jego potrzeby w tym trudnym czasie. Tematyka spotkań ma uwrażliwić dorosłych na potrzeby dziecka, przybliżyć uczestnikom świat dziecka i odpowiedzieć na pytania, jak wygląda rozwód oczami dziecka, jak rozwód wpływa na rozwój emocjonalny dziecka w zależności od jego wieku, jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko, aby maksymalnie ograniczyć negatywne konsekwencje rozstania, co zrobić, aby dziecko, pomimo rozstania rodziców czuło się kochane i czuło się bezpiecznie, jak uchronić dziecko przed silnym stresem związanym z rozstaniem rodziców.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Dla rodziców, którzy czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich przygotowaliśmy, cieszący się od lat niesłabnącym powodzeniem warsztat inspirowany programem „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książkę A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać ,żeby dzieci do nas mówiły.” Warsztat uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Nauka otwartego porozumiewania się w rodzinie, przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. 

COACHING RODZICA W NOWEJ SYTUACJI
oferowany osobom, które czują potrzebę przebudowania swojego życia po rozstaniu, nawiązania kontaktu ze swoimi osobistymi wartościami, podjęcia nowych działań, które będą go przybliżać do takiego życia po rozstaniu, jakim chce żyć (i jakie chce zapewnić swoim dzieciom). 

GRUPA WSPARCIA
W tej formie chcemy stworzyć możliwość otwartego mówienia o rodzicielskich trudach oraz wymiany doświadczeń z radzeniem sobie w sytuacjach krytycznych, jakie są wynikiem wybuchów agresji. Zadaniem psychologa, terapeuty w czasie spotkań będzie stworzenie atmosfery otwartości sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniami, wspólne poszukiwanie możliwych rozwiązań trudnych sytuacji. Otwarte rozmowy sprzyjać będą racjonalnej ocenie problemów dziecka, co z kolei pomoże zdjąć z nich poczucie winy i spojrzeć z dystansem na sytuację.