„Rodzina odporna na kryzys-2”
1. marca – 15. grudnia 2024 r.

W naszym tegorocznym projekcie, jako formy wsparcia dla rodzin przewidujemy: konsultacje indywidualne i dla par, terapię rodzinną oraz warsztaty.
Kontynuujemy również z formą oferowaną w poprzednim roku po raz pierwszy – coaching rodzica w nowej sytuacji.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA I SZCZEGÓŁY WARSZTATÓW:

      •    W GŁĄB SIEBIE
Rozwój osobisty polega na poznawaniu określonych informacji i metod, które mają indywidualne zastosowanie w życiu każdej osoby. Ich celem może być m.in. rozszerzanie samoświadomości, rozwijanie posiadanych talentów lub odkrywanie nowych, a także wypracowywanie przydatnych kompetencji interpersonalnych i uświadomienie sobie posiadanego potencjału. Dzięki temu, rozwój osobisty może prowadzić do uzyskania większej satysfakcji z życia oraz realizacji marzeń i planów. Podczas zajęć będzie możliwość odkrycia siebie i swoich zasobów na wielu poziomach. Nauczenia się stawiania sobie dobrze sformułowanych celów życiowych, które będą w zgodzie z naszymi wartościami i przekonaniami. Będzie czas na przyjrzenie się swojej cielesności i emocjonalności. Rozpoznanie mechanizmów obronnych, które mogą być powodem leków i wycofywania się z różnych obszarów życia. Będziemy także przyglądać się rolom, jakie pełnimy w naszym życiu i jak się z nimi czujemy. A także zobaczymy, które przestrzenie naszego życia powodują w nas napięcia, z którymi trudno jest nam żyć, które odbierają nam siły i radość z życia i jak temu przeciwdziałać.
Warsztaty obejmą cykl 8 spotkań trwających po 90 min każde.

       •    ROZDARTE SERCE, CZYLI DZIECKO W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW
Proponujemy rodzicom w sytuacji rozwodu/rozstania, którym na sercu leży dobro dziecka, chcą maksymalnie chronić je oraz zaspokoić jego potrzeby w tym trudnym czasie. Tematyka spotkań ma uwrażliwić dorosłych na potrzeby dziecka, przybliżyć uczestnikom jego świat i odpowiedzieć na pytania, jak wygląda rozwód oczami dziecka? Jak rozwód wpływa na jego rozwój emocjonalny w zależności od jego wieku? Jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko, aby maksymalnie ograniczyć negatywne konsekwencje rozstania? Co zrobić, aby dziecko, pomimo rozstania rodziców czuło się kochane i bezpieczne? Jak uchronić je przed silnym stresem związanym z rozstaniem rodziców? Warsztaty składają się z 5 dwugodzinnych spotkań on- line. Każde z nich będzie podzielone na część psychoedukacyjną i część dyskusyjną, w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz dzielić się refleksjami i własnymi doświadczeniami. Dla uczestników tego warsztatu przewidujemy możliwość indywidualnych konsultacji on-line z terapeutą. Doświadczenia wcześniejszych edycji wskazują, że osoby zgłaszające się na ten warsztat są często w bardzo trudnej sytuacji życiowej i potrzebują także wsparcia indywidualnego. Podczas spotkań warsztatowych poruszane będą istotne tematy związane z życiem rodziny w kryzysie, które inspirują uczestników do indywidualnej pracy nad sobą, zachęcają do refleksji i podejmowania życiowych wyzwań. Możliwość uzyskania wsparcia terapeutycznego, indywidualne przyjrzenie się sytuacji danej rodziny, omówienie z terapeutą osobistych trudności, wydaje się oczekiwanym przez uczestników sposobem działania. Dzięki temu pomoc będzie miała charakter kompleksowy i może okazać się bardziej skuteczna.

•   COACHING RODZICA W NOWEJ SYTUACJI
To, jak dziecko poradzi sobie z rozstaniem rodziców, zależy od tego, jak z rozstaniem poradzą sobie jego rodzice. Od tego, jak będą się oni zachowywać w trakcie i po swoim rozstaniu, jak będą się z sobą nawzajem – i z dzieckiem – komunikować, w jaki sposób będą dalej współpracować (lub nie), wychowując swoje dziecko – zależy dobrostan ich dzieci (i ich samych). Tym wszystkim rodzicom dedykujemy „Coaching dla rodzica”, realizowany stacjonarnie w siedzibie Fundacji. W trakcie pracy indywidualnej z coachem i dzięki materiałom otrzymanym do pracy samodzielnej między sesjami uczestnik projektu będzie miał możliwość przyjrzenia się temu, co dla niego w nowej sytuacji jest najważniejsze, jakim wartościom chce hołdować.

     •     TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Warsztat dla rodziców, którzy czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich. Realizujemy go po raz kolej warsztat, ponieważ cieszy się wciąż niesłabnącym powodzeniem. Jest inspirowany programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książkę A.Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” Warsztat uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Nauka otwartego porozumiewania się w rodzinie, przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Cele warsztatu to:
• nauka praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzica z dzieckiem,
• pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, zakwestionowanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów i mitów dotyczących wychowania,
• uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, co oznacza, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie.
Program zajęć warsztatowych obejmuje 7 cotygodniowych spotkań, trwających po 2 godziny.
Warsztat ruszył 12.06. i będzie kontynuowany na platformie Zoom Meetings w kolejne środy o godz.18:00 do 24.07. Logowanie możliwe już od godz.17:45.

•     MOJE WYJĄTKOWE DZIECKO
Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci z ASD i FASD. Spotkania poświęcone będą praktycznym sposobom zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym (agresja, autoagresja, zachowania destrukcyjne) oraz metodom kształtowania prawidłowych wzorcówzachowań u dzieci. Histeria, bunt, agresja, autoagresja, niszczenie przedmiotów oraz inne trudne często zagrażające zdrowiu i życiu zachowania dziecka, stanowią codzienność życia rodzinnego. Jak rodzice powinni właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania, gdy rodzicowi towarzyszy poczucie bezradności, brak sił i spadek nastroju? Na warsztatach poznają oni metody redukowania zachowań niepożądanych, ćwiczenia proaktywne zachęcające dzieci do właściwego zachowania, zasady różnicowego wzmacniania zachowań pożądanych oraz podstawowe techniki lepiej organizujące przestrzeń domową osób z autyzmem i FASD. Dzięki temu rodzice dostaną nowe narzędzie do pracy ze swoimi dziećmi oraz informacje, jak dalej rozwijać swoje kompetencje. Spotkania będą prowadzone on-line przez 6 kolejnych tygodni.
Każde spotkanie będzie trwało 1,5h (90min.)

POZOSTAŁE FORMY:

       •   KONSULTACJE INDYWIDUALNE I DLA PAR
Konsultacje indywidualne i dla par to pomoc dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, wymagają szybkiej interwencji i skierowania do właściwej dla ich problemu formy wsparcia. Mogą z niej skorzystać zarówno uczestnicy warsztatów, jak i osoby lub pary, które z braku wolnych miejsc nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają pilnego rozwiązania, by nie doprowadzić do głębszego kryzysu w rodzinie. Celem konsultacji dla par jest pomoc w usprawnieniu komunikacji w związku, służącej wzajemnemu zrozumieniu i pogłębieniu więzi. Zakładamy jak co roku, że 1 osoba/para ze względu na rodzaj problemu może wymagać więcej niż 1 godziny indywidualnego wsparcia psychologicznego. W przypadku zdarzeń losowych, konsultacje indywidualne i dla par będziemy prowadzili on-line poprzez komunikatory internetowe.

       •   TERAPIA RODZINNA
Terapia rodzinna to nasza statutowa forma pomocy rodzinom, które przeżywają poważniejszy kryzys i potrzebują wsparcia w sprawach istotnych dla dzieci lub dla całego systemu. W tegorocznym projekcie działanie to, chcemy skierować głównie do rodzin, w których problemem dominującym stała się depresja dzieci, ich okaleczanie się i próby samobójcze. Dlatego właśnie w bieżącej edycji proponujemy głębszą formę pomocy psychologicznej, która pozwala przyjrzeć się temu, co dzieje się w rodzinnych relacjach na nieuświadomionym przez jej członków poziomie i jaki ma to wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Terapia polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, poprzez przepracowanie traum, zrozumienie własnych potrzeb oraz potrzeb dzieci i nastolatków, uświadomienie im mocnych stron i zasobów, które służą zdrowieniu całego systemu.
Pojedyncza sesja rodzinna trwa 90min.