„Szczepionka na rodzinne problemy-kontynuacja”
marzec – grudzień 2022 r.

W naszym kolejnym projekcie, jako formy wsparcia dla rodzin przewidujemy, jak w poprzednim: konsultacje indywidualne i dla par, terapię rodzinną oraz warsztaty.
A dodatkową formą oferowaną w nim będzie grupa wsparcia.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA WARSZTATÓW:

      •    OSWOIĆ LĘK, POKONAĆ PANIKĘ
Celem warsztatu będzie przede wszystkim psychoedukacja oraz nauczenie podstawowych technik poznawczo – behawioralnych, które dzięki zniesieniu napięcia uwalniają od doświadczanego lęku lub też go minimalizują. Uczestnicy zdobędą także wiedzę, jak poradzić sobie z atakami paniki ora jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze. Program zajęć obejmuje pracę nie tylko warsztatową (psychoedukacyjną), ale także terapeutyczną. Z tego też powodu konieczne jest przed rozpoczęciem zajęć grupowych, przeprowadzenie przez psychologa prowadzącego rozmów indywidualnych z osobami, które zamierzają wziąć udział w warsztatach. Ich celem będzie zorientowanie się przez prowadzącego w problemach, z którymi borykają się przyszli uczestnicy, by móc lepiej dostosować treści i zakres ćwiczeń.
Warsztaty obejmą cykl 6 spotkań trwających 90 min każde spotkanie.
Może wziąć w nich udział maksymalnie 15 osób.
Termin pierwszego spotkania: 22.10. sobota godz.9:00 na platformie Zoom Meetings.

       •    TWORZENIE WEWNĘTRZNEJ HARMONII
Warsztat zakłada pracę wokół problemu zamartwiania się i naukę zatrzymywania rozpędzonych pesymistycznych, niszczących myśli. Jego celem będzie przede wszystkim psychoedukacja, na temat wpływu zamartwiania się na nasze ciało oraz procesy zachodzące w mózgu. Uczestnicy poznają podstawowe techniki poznawczo – behawioralne, które umożliwią weryfikację ich myśli i tworzenia nowej mapy rzeczywistości.
Te warsztaty, podobnie jak poprzednie, obejmą cykl 6 spotkań trwających 90 min.
Może wziąć w nich udział maksymalnie 15 osób.
Termin pierwszego spotkania: 3.09. sobota godz.9:00 na platformie Zoom Meetings.

       •    ROZDARTE SERCE, CZYLI DZIECKO W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW
Tematyka spotkań ma uwrażliwić dorosłych na potrzeby dziecka, przybliżyć uczestnikom świat dziecka i odpowiedzieć na pytania jak wygląda rozwód oczami dziecka, jak rozwód wpływa na rozwój emocjonalny dziecka w zależności od jego wieku, jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko, aby maksymalnie ograniczyć
negatywne konsekwencje rozstania, co zrobić, aby dziecko, pomimo rozstania rodziców czuło się kochane i czuło się bezpiecznie, jak uchronić dziecko przed silnym stresem związanym z rozstaniem rodziców.
Warsztaty składają się z 5 dwugodzinnych spotkań on-line.
Każde spotkanie będzie podzielone na część psychoedukacyjną i część dyskusyjną, w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz dzielić się refleksjami i własnymi doświadczeniami.
W warsztatach weźmie udział maksymalnie 10 osób.
Termin pierwszego spotkania: 7.09. środa godz.18:00 na platformie Zoom Meetings.

     •     TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Warsztat uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Nauka otwartego porozumiewania się w rodzinie, przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Cele warsztatów to:
● nauka praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzica z dzieckiem,
● pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, zakwestionowanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów i mitów dotyczących wychowania,
● uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, co oznacza, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie.
Warsztat będzie obejmował 7 spotkań po 2 godziny.
Weźmie w nim udział maksymalnie 16 osób.
Termin pierwszego spotkania: 25.05. środa godz.18:00 na platformie Zoom Meetings.

     •   GRUPA WSPARCIA
W tej formie chcemy stworzyć możliwość otwartego mówienia o rodzicielskich trudach oraz wymiany doświadczeń z radzeniem sobie w sytuacjach krytycznych, jakie są wynikiem wybuchów agresji. Zadaniem psychologa, terapeuty w czasie spotkań będzie stworzenie atmosfery otwartości sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniami, wspólne poszukiwanie możliwych rozwiązań trudnych sytuacji. Otwarte rozmowy sprzyjać będą racjonalnej ocenie problemów dziecka, co z kolei pomoże zdjąć z nich poczucie winy i spojrzeć z dystansem na sytuację.
Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się średnio raz w miesiącu po 1,5-2 godziny.
Łącznie planowanych jest 16 godzin spotkań dla grupy 10-osobowej.
Termin pierwszego spotkania: 30.06. czwartek godz.18:00 na platformie Zoom Meetings.