„Szczepionka na rodzinne problemy” marzec – grudzień 2021 r.

W naszym kolejnym projekcie, jako formy wsparcia dla rodzin przewidujemy konsultacje indywidualne i dla par, terapię rodzinną oraz warsztaty.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA WARSZTATÓW:

      •    OSWOIĆ LĘK, POKONAĆ PANIKĘ
Celem warsztatu będzie przede wszystkim psychoedukacja oraz nauczenie podstawowych technik poznawczo – behawioralnych, które dzięki zniesieniu napięcia uwalniają od doświadczanego lęku lub też go minimalizują. Uczestnicy zdobędą także wiedzę, jak poradzić sobie z atakami paniki. Jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze.
Warsztaty obejmą cykl 10 spotkań trwających 90 min każde spotkanie.
Może wziąć w nich udział maksymalnie 15 osób.
RUSZYŁ on-line na zoom’ie W ŚRODĘ 18.08. godz.17:00

       •    TWORZENIE WEWNĘTRZNEJ HARMONII
Warsztat zakłada pracę wokół problemu zamartwiania się i naukę zatrzymywania rozpędzonych pesymistycznych, niszczących myśli. Jego celem będzie przede wszystkim psychoedukacja, na temat wpływu zamartwiania się na nasze ciało oraz procesy zachodzące w mózgu. Uczestnicy poznają podstawowe techniki poznawczo – behawioralne, które umożliwią weryfikację ich myśli i tworzenia nowej mapy rzeczywistości.
Te warsztaty, podobnie jak poprzednie, obejmą cykl 10 spotkań trwających 90 min.
Może wziąć w nich udział maksymalnie 15 osób.
RUSZA on-line na zoom’ie (uwaga zmiana terminu !!!) W SOBOTĘ 2.10. godz.8:30

       •    ROZDARTE SERCE, CZYLI DZIECKO W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW
Tematyka spotkań ma uwrażliwić dorosłych na potrzeby dziecka, przybliżyć uczestnikom świat dziecka i odpowiedzieć na pytania jak wygląda rozwód oczami dziecka, jak rozwód wpływa na rozwój emocjonalny dziecka w zależności od jego wieku, jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko, aby maksymalnie ograniczyć
negatywne konsekwencje rozstania, co zrobić, aby dziecko, pomimo rozstania rodziców czuło się kochane i czuło się bezpiecznie, jak uchronić dziecko przed silnym stresem związanym z rozstaniem rodziców. Warsztaty składają się z 5 dwugodzinnych spotkań on-line.
Każde spotkanie będzie podzielone na część psychoedukacyjną i część dyskusyjną, w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz dzielić się refleksjami i własnymi doświadczeniami.
W warsztatach weźmie udział maksymalnie 12 osób.
RUSZA on-line na zoom’ie W ŚRODĘ 27.10. o godz.18:30

     •     ABCD EMOCJI W RODZINIE
Celem warsztatu jest:
1. odnalezienie przez uczestników pewnych schematów zachowań, które są przekazywane od
pokoleń
2. nazwanie emocji, które się z nimi wiążą
3. przyjrzenie się swoim korzeniom, odszukanie tego co jest cenne w rodzinnej tradycji, a co
wpływa destrukcyjnie na rodziny uczestników
4. nauka racjonalnego modyfikowania schematycznych zachowań
5. przekazanie wiedzy na temat tego, jak sami wpływamy na swoje samopoczucie
6. trening umiejętności regulacji nastroju bez alkoholu czy leków, poprzez zmianę sposobu
myślenia na bardziej racjonalny
7. rozwinięcie kompetencji kształtowania nowych, zdrowszych schematów zachowań w rodzinie, w
oparciu o zasoby przekazane przez poprzednie pokolenia.
Warsztat będzie odbywał się w cyklu 5 spotkań po 4 godziny (łącznie 20 godzin).
Weźmie w nim udział max 14 osób.
RUSZA on-line na zoom’ie 08.10. W PIĄTEK w godz.16:30-20:30;
kolejne terminy piątkowe w tych samych godzinach to: 29.10., 05.11. i 26.11.

     •     TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Warsztat uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Nauka otwartego porozumiewania się w rodzinie, przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Cele warsztatów to:
● nauka praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzica z dzieckiem,
● pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, zakwestionowanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów i mitów dotyczących wychowania,
● uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, co oznacza, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie.
Warsztat będzie obejmował 7 spotkań po 2 godziny.
Weźmie w nim udział maksymalnie 15 osób.
RUSZYŁ on-line 01.09. godz.18:30 (połączenie próbne na zoom’ie 30.08. godz.19:00)