„Rodzina odporna na kryzys”
1. marca – 15. grudnia 2023 r.

W naszym tegorocznym projekcie, jako formy wsparcia dla rodzin przewidujemy, jak w poprzednim: konsultacje indywidualne i dla par, terapię rodzinną oraz warsztaty.
Kontynuujemy również z formą oferowaną w poprzednim roku po raz pierwszy – z grupą wsparcia.
Nową wprowadzoną formą wsparcia będzie coaching rodzica w nowej sytuacji.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA I SZCZEGÓŁY WARSZTATÓW:

      •    OSWOIĆ LĘK, POKONAĆ PANIKĘ, OSIĄGNĄĆ HARMONIĘ
Warsztaty odbędą się z w formie on-line. Program obejmuje pracę nie tylko warsztatową (psychoedukacyjną), ale także terapeutyczną. Z tego też powodu konieczne jest przed rozpoczęciem zajęć grupowych, przeprowadzenie przez psychologa prowadzącego rozmów indywidualnych z osobami, które zamierzają wziąć udział w warsztatach. Ich celem będzie zorientowanie się psychologa w problemach, z którymi borykają się przyszli uczestnicy warsztatów, by móc lepiej dostosować treści i zakres ćwiczeń, a tym którzy nie kwalifikują się ze względu na stan zdrowia do udziału w tej formie wsparcia, zaproponowanie innej pomocy poza projektem.
Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
– Czym jest lęk – jak go rozpoznać, przyczyny.
– Liczą się myśli czy emocje?
– Myśli automatyczne i ich weryfikacja.
– Sposób radzenia z napadami paniki.
– Błędne przekonania.
– Wizualizacja, afirmacja, medytacja.
– Wyrażanie emocji.
– Poczucie własnej wartości.
– Somatyka a stany lękowe.
– Eksperymenty i plany działania.
Warsztaty będą obejmowały cykl 8 spotkań trwających 90 min każde (łącznie 12 godz.).
Będzie mogło wziąć w nich udział maksymalnie 15 osób.
Zajęcia odbywać się będą on-line na platformie Zoom Meeting co piątek od 18. sierpnia w godz.20:00-21:30. Ostatnie zajęcia będą 6. października.

       •    ROZDARTE SERCE, CZYLI DZIECKO W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW
Program warsztatu:
1. Zrozumienie swojego dziecka kluczem do bycia dla niego wsparciem:
– Co czuje dziecko rodziców, którzy się rozstają ?
– Reakcje na rozwód rozpatrywane ze względu na wiek, płeć dziecka.
– Konflikty wewnętrzne dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.
– Co sprzyja procesom akceptacji sytuacji rozwodu przez dzieci?
2. Etapy rozwodu rodziców a sytuacja dziecka:
– rozwód emocjonalny,
– rozwód prawny,
– rozwód rodzicielski,
– rozwód ekonomiczny,
– rozwód środowiskowy
– rozwód psychiczny.
3. Wspieranie dziecka podczas rozwodu rodziców:
– Co mówić dzieciom w momencie, gdy zapada decyzja o rozwodzie?
– Typowe błędy popełniane przez rodziców w sytuacji rozstania.
– Metody na trudne rozmowy z dzieckiem.
– Lista 10 przykazań dla rodzica w trakcie rozwodu.
– Skutki rozwodu w dorosłym życiu dziecka (syndrom DDRR).
4. Rodzicielstwo po rozwodzie:
– Jaki rodzaj opieki nad dzieckiem wybrać?
– Co to jest opieka naprzemienna?
– W jakich sytuacjach najlepiej sprawdzi się opieka naprzemienna?
5. Blaski i cienie rodziny patchworkowej.
Warsztat składa się z 5 dwugodzinnych spotkań on-line. Każde spotkanie będzie podzielone na część psychoedukacyjną i część dyskusyjną, w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz dzielić się refleksjami i własnymi doświadczeniami.
Przewidujemy udział 10 osób.
Zajęcia odbywać się będą on-line na platformie Zoom Meeting co środę od 15. listopada w godz. 18:00-19:30. Ostatnie zajęcia będą 13. grudnia.

     •     TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Tematyka zajęć:
1. Część integracyjna: poznanie się uczestników, kontrakt, integracja.
Część merytoryczna: refleksje nad sposobem widzenia dziecka przez rodziców oraz nad celami jakie sobie stawiają w wychowaniu.
2. Uczucia – nauka języka akceptacji i empatii na drodze do lepszego rozumienia dziecka.
3. Budowanie więzi z dzieckiem – pochwały, terapeutyczny czas dla dziecka.
4. Granice w wychowaniu.
5. Kary i konsekwencje – ich rola w wychowaniu.
6. Zachęcanie dziecka do samodzielności.
7. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
Program zajęć warsztatowych obejmuje 7 cotygodniowych spotkań, trwających 2 godziny.
Zajęcia będą prowadzone przez trenera pracy grupowej dla grupy maksymalnie 16 osobowej.
Warsztat został już zrealizowany.

POZOSTAŁE FORMY:

     •   GRUPA WSPARCIA „NA KRAWĘDZI”
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci cierpiących na depresje, okaleczających się i podejmujących próby samobójcze. W obecnej sytuacji związanej z brakami w pomocy psychiatrycznej dla takich dzieci i ich rodzin, chcemy stworzyć rodzicom możliwość wymiany doświadczeń, otwartego mówienia o rodzicielskich trudach i poczuciu winy oraz bezradności w sytuacjach krytycznych dla ich dzieci. Zamierzamy towarzyszyć rodzicom w ich poszukiwaniu odpowiedzi, jak zrozumieć cierpienie swojego dziecka, jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze wysyłane przez nie, świadczące o przeżywanym smutku i pomóc mu w przejściu przez kryzys.
Podobnie jak warsztaty, zajęcia grupy wsparcia odbędą się w formie on-line.
Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się średnio raz w miesiącu po 1,5-2 godziny.
Czas trwania spotkania będzie dostosowany do potrzeb grupy i pojawiających się problemów.
Łącznie planowanych jest 16 h spotkań dla grupy 10-cio osobowej.
Zajęcia odbywać się będą on-line na platformie Zoom Meeting co wtorek od 19. września w godz.19:30-21:30. Ostatnie zajęcia będą 6. października.

       •   COACHING RODZICA W NOWEJ SYTUACJI
Przewidujemy 24 godziny coachingu dla 10 osób, które będą trwały jednorazowo od 30 do 90min. Spotkania będą prowadzone on-line.

       •   KONSULTACJE INDYWIDUALNE I DLA PAR
Planujemy 100 godzin konsultacji, w których może wziąć udział od 50 do 70 osób.
Zakładamy, że 1 osoba/para ze względu na rodzaj problemu może wymagać więcej niż 1 godziny takiego wsparcia.

       •   TERAPIA RODZINNA
Zajęcia terapeutyczne będą trwały po 1,5 h i będą prowadzone przez dwóch terapeutów, zgodnie z przyjętymi standardami terapii systemowej. Każda rodzina otrzyma wsparcie 3-8 spotkań w zależności od potrzeb (średnio 6 spotkań).