Anna Alaszkiewicz – ratowniczka medyczna i coachka. Coachingowo pracuje z Klientami indywidualnymi, wspierając ich w odkrywaniu tego, co jest dla Nich najważniejsze na świecie. Razem z Nimi szuka sposobów na to, jak to „najważniejsze” wprowadzić w życie i w jaki sposób się o nie – z odwagą i zaangażowaniem – troszczyć. Razem trenują również dostrzeganie pojawiających się przeszkód – i kształtowanie z nimi takiej relacji, by nie wyrzucały one z drogi ku soczystemu, obfitemu, wartościowemu życiu. Ku życiu, którym warto żyć. Coaching, który popełnia, oparty jest na filozofii leżącej u podstaw terapii akceptacji i zaangażowania i na mojej wiedzy z zakresu neurobiologii interpersonalnej i terapii traumy. W mojej pracy wykorzystuje metody, techniki i narzędzia zaczerpnięte z terapii ACT, neurobiologii interpersonalnej i nurtów egzystencjalnych – włączając w prowadzone przeze nią procesy coachingowe również pracę z ciałem. W pracy z Klientami ważna jest dla niej autentyczność i przejrzystość. Dba o to, by prowadzone przeze nią procesy coachingowe były bezpieczne, łagodne i przyjazne dla układów nerwowych Klientów (i jej własnego) – niezależnie od tego, z czym do mnie przychodzą i co przeszli wcześniej. Dlatego też ciągle się uczy i poszerza swoją wiedzę – biorąc udział w różnych kursach, szkoleniach oraz czytając. Ukończyła dwa przepiękne kursy – terapii akceptacji i zaangażowania i terapii traumy, prowadzone przez Sabinę Sadecką. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia podyplomowe z coachingu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Napisała też dwie prace magisterskie na Katedrze Neuropsychologii Klinicznej. Podlega regularnej superwizji i jest w trakcie własnych procesów rozwojowych. Jej mistrzowie – to Irvin Yalom, Stephen Hayes i Sabina Sadecka. Jej ukochane książki to „Umysł wyzwolony” Stevena Hayesa, „Odetnij napięcie” Rebekkah LaDyne i „Ucho Igielne” Wiesława Myśliwskiego. Działa psychoedukacyjnie i recenzencko (współpracując z polskimi wydawnictwami, które wydają najpiękniejsze psychologiczno- psychoterapeutyczne książki), a owocem jej działań są jej internetowe przestrzenie:
– na Facebooku: https://www.facebook.com/aniaalaszkiewiczcoaching
– i na Instagramie: www.instagram.com/jest_mnie_wiecej/.
W wolnym czasie – pływa, czyta, spotyka się z Przyjaciółmi, śpiewa, buja się w hamaku i gapi się w gwiazdy.

Dominika Bryczkowska – psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w obszarze oświaty – przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Nauczyciel dyplomowany. Aktualnie zawodowo zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii systemowej rodzin i par wydane między innymi przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Polski Instytut Terapii Krótkoterminowej w Krakowie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W swoim modelu pracy łączy podejście systemowe i terapię ericksonowską.

Barbara Lorenc (Członkini Zarządu Fundacji) – psycholog – nauczyciel, psychoterapeuta i trener umiejętności interpersonalnych. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Od początku związana z Oświatą jako psycholog – nauczyciel najpierw w Krajowym Centrum Kształcenia Niewidomych, potem SOSW im. L. Braille’a w Bydgoszczy, a obecnie jako Dyrektorka Niepublicznego Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i właścicielka Organu założycielskiego dla tej placówki, Regionalnego Centrum Edukacji Barbara Lorenc (www.rce.pl). Od ponad 20 lat współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu jako wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Od 1983 r. pracowała też jako wykładowca na obecnym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innych Wyższych uczelniach w regionie. Powadziła zajęcia dla Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy i Wojewódzkich Centrów Doskonalenia Nauczycieli w kraju na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Była inicjatorką i autorką innowacyjnego projektu zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dotyczącego tz. Integracji odwróconej, na której temat powstały 2 publikacje. Jest autorką programów zatwierdzonych przez MEN dla Bydgoskigo Studium Ekofilozofii i kursów doskonalących dla nauczycieli i innych grup zawodowych, które realizuje jako trener -wykładowca. Jako bezpośredni współpracownik Pełnomocnika Wojewody ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzała w placówkach oświatowych i innych instytucjach w latach 1993 – 2000 w Woj. Kujawsko – pomorskim pierwsze w Polsce programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży popularyzując je i kształcąc nauczycieli jako instruktor i superwizor. Jako trener umiejętności interpersonalnych prowadzi treningi, warsztaty i szkolenia dla kadr średniego i wyższego szczebla w oświacie, administracji państwowej, firmach i organizacjach pozarządowych. M.in. pracowała dla Pomorsko – Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej, Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędów Skarbowych, Loży Bydgoskiej Bussines Centre Club, Straży Miejskiej, MOPS oraz wielu firm i organizacji spoza regionu, szkoląc z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem i odporności psychicznej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Stworzyła, na bazie istniejących narzędzi diagnostycznych baterię testów do badania wybranych umiejętności menedżerskich i odporności psychicznej pracowników i przeprowadzała badania zlecone przez firmy w celu ustalania kompetencji osób do zajmowania określonych stanowisk ze wskazaniem obszarów do pracy. Jako specjalistka z zakresu zarządzania stresem, odporności psychicznej i wypalenia zawodowego została zaproszona do współpracy przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków do prowadzenia szkoleń dla liderów PSD. Jest m.in. autorką modułu dotyczącego radzenia sobie ze stresem w Niezbędniku Akademii Zdrowia Bioton, który jest broszurą edukacyjną dla osób chorujących na cukrzycę i jest rozprowadzany wśród diabetyków w całym kraju. Jako ekspert w zakresie zarządzania stresem prowadziła wykłady na konferencjach naukowych z zakresu diabetologii i na zajęciach dla Akademii Zdrowia Bioton w całej Polsce jednorazowo dla grup liczących ponad 100 osób. Za wkład naukowy w realizację programu edukacyjnego Akademii Zdrowia Bioton otrzymała dyplom uznania a sam program uzyskał I miejsce na XIII Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym DIABETIKA EXPO 2009 w kategorii program edukacyjny. Jako właścicielka RCE jest autorką i realizatorką wraz z zespołem współpracujących trenerów m.in. z Fundacji NIE- zwykłej dla Rodziny licznych projektów unijnych kierowanych głównie do osób wykluczonych społecznie, ale również osób pracujących chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Projekt „Wszystko w Twoich rękach” został wyróżniony w konkursie „Siódemka na szóstkę” w kategorii najlepszy projekt konkursowy zrealizowany do 2010 roku w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej POKL w województwie kujawsko-pomorskim. Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli, było też z jej inicjatywy pierwszą w Polsce placówką, która zaczęła kształcenie dogoterapeutów/kynoterapeutów w ramach innowacyjnego programu dla nauczycieli. Doprowadziło to w rezultacie do zatwierdzenia zawodu kynoterapeuty jako odrębnego zawodu. Na łamach prasy lokalnej były publikowane jej liczne artykuły, wywiady i reportaże jako komentarze psychologa na ważne społecznie lub edukacyjnie tematy. Bywa też gościem w Polskim Radiu PiK i TV Bydgoszcz i Ogólnopolskiej. Bierze udział jako prelegentka w konferencjach naukowych poświęconych edukacji, zdrowiu i realizacji projektów unijnych a jej wystąpienia są publikowane w materiałach pokonferencyjnych. Od ponad 30 lat prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną a od ponad 7 zajmuje się również terapią rodzin i par. Członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii i jedna z założycielek Fundacji NIE–zwykłej dla Rodziny.

Agnieszka Mlicka (Prezes Fundacji) – Jestem absolwentką psychologii i filologii germańskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2004r.). Ukończyłam kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grupowej oraz warsztaty: („Systemowy coaching dla rodziców”, „Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji „) organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (2015r.) w tym towarzystwie. Ukończyłam również roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzony przez Centrum Psychologii Integralnej „Integral”. Brałam udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu diagnozy klinicznej dziecka oraz terapii dzieci, młodzieży i rodzin. W latach 2004-2022 pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Na Oddziale Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym szczególną opieką psychologiczną otaczałam dzieci i młodzież chorujących na mukowiscydozę oraz ich rodziny. Współpracowałam w projektach z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą. Na innych oddziałach pracowałam jako konsultant lub interwent w sytuacjach kryzysowych. Od 2008 r. w Bydgoszczy, a od 2015 r. w Inowrocławiu prowadzę własną praktykę – Studio Pomocy Psychologicznej i Edukacji – współpracuję w zespole z lekarzem psychiatrą i neurologopedą (więcej informacji na stronie: www.konsensus.com.pl). W latach 2006-2011 brałam udział, jako psycholog konsultant, w Regionalnym Programie Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2010 roku konsultowałam natomiast w Dziecięcym Programie Implantów Ślimakowych w WSD w Bydgoszczy. Współpracowałam z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim i Kujawsko–Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach projektów EFS (warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, warsztaty wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży). W latach 2008-2019 byłam biegłą sądową w Trybunale Metropolitalnym Gnieźnieńskim, a od 2011-2019 roku w Sądzie Biskupim w Bydgoszczy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przy swojej parafii miewałam bezpłatny dyżur w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego naszej Fundacji. Pracuję w nurcie systemowym, preferuję podejście fenomenologiczno-antropologiczne. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji Małgorzaty Szymanowskiej (psychoterapeuty systemowego i superwizora WTTS).  Uwielbiam kontakt z drugim człowiekiem, przyrodą, interesuję się żeglarstwem (jestem Instruktorem Żeglarstwa PZŻ) oraz fotografią; w duszy gra mi muzyka (śpiewam w chórze). Moją dewizą życiową jest zdanie Phila Bosmansa: „Uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do ciebie”.

Iwona Pasterska-Dyndesz – jestem rekomendowanym trenerem II stopnia treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rekomendacji PTP 439), socjoterapeutą, certyfikowanym terapeutą systemowym, magistrem pedagogiki, nauczycielem dyplomowanym. Odbyłam liczne szkolenia z zakresu metod diagnozy i terapii dzieci i ich rodzin. Pracuję terapeutycznie z dziećmi, rodzicami i całymi rodzinami w podejściu systemowym (pod stałą superwizją Małgorzaty Szymanowskiej WTTS). Jestem również realizatorką szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji, rozwijania umiejętności wychowawczych, asertywności, integracji i budowania zespołów, współpracowałam z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadząc treningi i warsztaty na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Cenię kontakt z drugim człowiekiem, jestem optymistką. Wolny czas spędzam aktywnie na wycieczkach pieszych i rowerowych w kontakcie z naturą.

Anna Radziszewska – Ukończyłam studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2004 r.), a także studia podyplomowe z Terapii Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu psychologii prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończyłam również roczny kurs z terapii poznawczo – behawioralnej, który był organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzony przez Centrum Psychologii Integralnej „Integral”. W swojej pracy klinicznej kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa, a także dbam o systematyczne poddawanie superwizji mojego warsztatu pracy. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, małżeństw i par, a także konsultacje diagnostyczne. W swojej pracy łączę różne podejścia (TSR – terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię ericksonowską, nurt poznawczo – behawioralny), wykorzystując je dla jak najskuteczniejszej pomocy klientowi. Prywatnie jestem żoną i mamą. Uwielbiam spotkania z drugim Człowiekiem, z przyjaciółmi, długie wędrówki po bezdrożach i kniejach celem obserwacji przyrody. Moim zainteresowaniem jest ornitologia i rękodzieło.

Dorota Szablewska  – Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jego ukończenie wieńczy Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Pracuję jako opiniodawca sądowy w sprawach rodzinnych oraz nieletnich. Jestem biegłą z listy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.  Jestem otwarta na interdyscyplinarność spojrzenia na pomoc człowiekowi – z chęcią uczestniczę w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, uzyskując dzięki temu wiedzę z dziedzin komplementarnych: pedagogiki, psychiatrii, medycyny, prawa. Prywatnie jestem mamą córki i dwóch synów. 

Agnieszka Zaręba (Członkini Zarządu Fundacji) – jestem psychologiem. W 1995 r ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Od tego czasu pracuję w placówkach oświatowych – jestem związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zdobywałam doświadczenie także w szkołach oraz w Regionalnym Centrum Edukacji konsultując dzieci oraz dorosłych. Zajmuję się dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, a od 2006 roku pracuję także z rodzinami i ten rodzaj terapii sprawia mi najwięcej satysfakcji. Ukończyłam różnorodne kursy podnoszące moje kompetencje z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej. Najważniejsze z nich to: cykl dotyczący dysleksji rozwojowej, terapia jąkania, terapia dzieci moczących się i ich rodzin, kurs podstawowy systemowej terapii rodzin, zaburzenia emocjonalne u dzieci, jestem praktykiem NLP. Mam tytuł nauczyciela dyplomowanego( awans zawodowy nauczycieli). Bardzo lubię moją pracę, pomoc innym sprawia mi nadal (po 12 latach) ogromną frajdę i satysfakcję. Cały czas pamiętam o szacunku dla innego człowieka i o tym, że nie jestem od tego aby oceniać. Podczas spotkań z klientami bardzo pilnuję tego, aby pracować nad celem wyznaczonym przez niego. Korzystam z superwizji, aby moja praca była efektywniejsza. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą 12-latka. Lubię nurkowanie (mam patent CMAS **), dobrą książkę, podróże niekoniecznie dalekie oraz siatkówkę