Dominika Bryczkowska – psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w obszarze oświaty – przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Nauczyciel dyplomowany. Aktualnie zawodowo zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii systemowej rodzin i par wydane między innymi przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Polski Instytut Terapii Krótkoterminowej w Krakowie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W swoim modelu pracy łączy podejście systemowe i terapię ericksonowską.

Zuzanna Jagielska – Jestem psychologiem, zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz prowadzeniem terapii rodzin, par oraz psychoterapii indywidualnej. Pracuję w nurcie systemowym, szkoliłam się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy 2007-2008 i zaawansowany 2012-2013), Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Pracowni Pomocy Psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin w Sopocie oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Aktualnie wzbogacam swój warsztat pracy o metody pracy z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuję pod stałą superwizją Małgorzaty Szymanowskiej (WTTS). Ukończyłam również studia podyplomowe „Akademia trenerów” na WSG w Bydgoszczy. Prowadzę liczne warsztaty dla rodziców, rozwijające kompetencje wychowawcze, oraz dla nauczycieli. Szczególnie interesuje mnie tematyka relacji między rodzeństwem (m.in. opracowałam cykl autorskich warsztatów dla rodziców „Czy rodzeństwo musi się kłócić?”) oraz problematyka korzystania przez młodzież z nowych technologii.

Barbara Lorenc (Członkini Zarządu Fundacji) – psycholog – nauczyciel, psychoterapeuta i trener umiejętności interpersonalnych. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Od początku związana z Oświatą jako psycholog – nauczyciel najpierw w Krajowym Centrum Kształcenia Niewidomych, potem SOSW im. L. Braille’a w Bydgoszczy, a obecnie jako Dyrektorka Niepublicznego Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i właścicielka Organu założycielskiego dla tej placówki, Regionalnego Centrum Edukacji Barbara Lorenc (www.rce.pl). Od ponad 20 lat współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu jako wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Od 1983 r. pracowała też jako wykładowca na obecnym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innych Wyższych uczelniach w regionie. Powadziła zajęcia dla Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy i Wojewódzkich Centrów Doskonalenia Nauczycieli w kraju na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Była inicjatorką i autorką innowacyjnego projektu zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dotyczącego tz. Integracji odwróconej, na której temat powstały 2 publikacje. Jest autorką programów zatwierdzonych przez MEN dla Bydgoskigo Studium Ekofilozofii i kursów doskonalących dla nauczycieli i innych grup zawodowych, które realizuje jako trener -wykładowca. Jako bezpośredni współpracownik Pełnomocnika Wojewody ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzała w placówkach oświatowych i innych instytucjach w latach 1993 – 2000 w Woj. Kujawsko – pomorskim pierwsze w Polsce programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży popularyzując je i kształcąc nauczycieli jako instruktor i superwizor. Jako trener umiejętności interpersonalnych prowadzi treningi, warsztaty i szkolenia dla kadr średniego i wyższego szczebla w oświacie, administracji państwowej, firmach i organizacjach pozarządowych. M.in. pracowała dla Pomorsko – Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej, Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędów Skarbowych, Loży Bydgoskiej Bussines Centre Club, Straży Miejskiej, MOPS oraz wielu firm i organizacji spoza regionu, szkoląc z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem i odporności psychicznej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Stworzyła, na bazie istniejących narzędzi diagnostycznych baterię testów do badania wybranych umiejętności menedżerskich i odporności psychicznej pracowników i przeprowadzała badania zlecone przez firmy w celu ustalania kompetencji osób do zajmowania określonych stanowisk ze wskazaniem obszarów do pracy. Jako specjalistka z zakresu zarządzania stresem, odporności psychicznej i wypalenia zawodowego została zaproszona do współpracy przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków do prowadzenia szkoleń dla liderów PSD. Jest m.in. autorką modułu dotyczącego radzenia sobie ze stresem w Niezbędniku Akademii Zdrowia Bioton, który jest broszurą edukacyjną dla osób chorujących na cukrzycę i jest rozprowadzany wśród diabetyków w całym kraju. Jako ekspert w zakresie zarządzania stresem prowadziła wykłady na konferencjach naukowych z zakresu diabetologii i na zajęciach dla Akademii Zdrowia Bioton w całej Polsce jednorazowo dla grup liczących ponad 100 osób. Za wkład naukowy w realizację programu edukacyjnego Akademii Zdrowia Bioton otrzymała dyplom uznania a sam program uzyskał I miejsce na XIII Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym DIABETIKA EXPO 2009 w kategorii program edukacyjny. Jako właścicielka RCE jest autorką i realizatorką wraz z zespołem współpracujących trenerów m.in. z Fundacji NIE- zwykłej dla Rodziny licznych projektów unijnych kierowanych głównie do osób wykluczonych społecznie, ale również osób pracujących chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Projekt „Wszystko w Twoich rękach” został wyróżniony w konkursie „Siódemka na szóstkę” w kategorii najlepszy projekt konkursowy zrealizowany do 2010 roku w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej POKL w województwie kujawsko-pomorskim. Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli, było też z jej inicjatywy pierwszą w Polsce placówką, która zaczęła kształcenie dogoterapeutów/kynoterapeutów w ramach innowacyjnego programu dla nauczycieli. Doprowadziło to w rezultacie do zatwierdzenia zawodu kynoterapeuty jako odrębnego zawodu. Na łamach prasy lokalnej były publikowane jej liczne artykuły, wywiady i reportaże jako komentarze psychologa na ważne społecznie lub edukacyjnie tematy. Bywa też gościem w Polskim Radiu PiK i TV Bydgoszcz i Ogólnopolskiej. Bierze udział jako prelegentka w konferencjach naukowych poświęconych edukacji, zdrowiu i realizacji projektów unijnych a jej wystąpienia są publikowane w materiałach pokonferencyjnych. Od ponad 30 lat prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną a od ponad 7 zajmuje się również terapią rodzin i par. Członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii i jedna z założycielek Fundacji NIE–zwykłej dla Rodziny.

Agnieszka Małkowska  – Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki-resocjalizacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2006) oraz studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016). Ponadto, regularnie uczestniczę w warsztatach, konferencjach i szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii seksuologicznej, w szczególności dotyczących zaburzeń rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Jestem autorką dwóch rozdziałów w monografiach naukowych seksuologicznych wydawanych przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne. Od kilkunastu lat zajmuję się opiniowaniem sądowym, dotyczącym spraw karnych i rodzinnych. Pracuję w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów oraz opiniuję w ramach funkcji biegłego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.   Posiadam uprawnienia do poradnictwa i edukacji seksuologicznej oraz prowadzenia terapii indywidualnej i partnerskiej z problemem seksualnym. W szczególności oferuję pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie problemów w rozwoju psychoseksualnym, edukacji w zakresie zdrowia seksualnego, ujawnienia orientacji seksualnej, ograniczenia oraz eliminacji nienormatywnych zachowań seksualnych (np. nadmiernej masturbacji, ekshibicjonizmu dziecięcego itp.). 

Agnieszka Mlicka (Prezes Fundacji) – Jestem absolwentką psychologii i filologii germańskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2004r.). Ukończyłam kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grupowej oraz warsztaty: („Systemowy coaching dla rodziców”, „Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji „) organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (2015r.) w tym towarzystwie. Ukończyłam również roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzony przez Centrum Psychologii Integralnej „Integral”. Brałam udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu diagnozy klinicznej dziecka oraz terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Na co dzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Na Oddziale Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym szczególną opieką psychologiczną otaczam dzieci i młodzież chorych na mukowiscydozę i ich rodziny. Współpracuję w projektach z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą. Na innych oddziałach pracuję jako konsultant lub interwent w sytuacjach kryzysowych. Od 2008 r. w Bydgoszczy a od 2015 r. w Inowrocławiu prowadzę własną praktykę – Studio Pomocy Psychologicznej i Edukacji. W latach 2006-2011 brałam udział, jako psycholog konsultant, w Regionalnym Programie Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2010 roku konsultuję natomiast w Dziecięcym Programie Implantów Ślimakowych w Bydgoszczy. Współpracowałam z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim i Kujawsko–Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach projektów EFS (warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, warsztaty wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży). Od 2008 roku jestem biegłą sądową w Trybunale Metropolitalnym Gnieźnieńskim a od 2011 roku w Sądzie Biskupim w Bydgoszczy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przy swojej parafii mam również raz w miesiącu bezpłatny dyżur psychologa w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego naszej Fundacji. Pracuję w nurcie systemowym, preferuję podejście fenomenologiczno-antropologiczne. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji Małgorzaty Szymanowskiej (psychoterapeuty systemowego i superwizora WTTS).  Uwielbiam kontakt z drugim człowiekiem, przyrodą, interesuję się żeglarstwem (jestem Instruktorem Żeglarstwa PZŻ) oraz fotografią; w duszy gra mi muzyka (śpiewam w chórze). Moją dewizą życiową jest zdanie Phila Bosmansa: „Uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do ciebie”.

Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk – mgr psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w Bydgoszczy. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyła Kurs Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej oraz Roczny Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Od września 2018r. rozpoczęła szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Kurs Atestowany. Systematycznie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 2003 roku, pracuje jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami – aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadzi zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci, warsztaty dla rodziców, nauczycieli. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz terapią indywidualną, rodzinną i małżeństw utrzymaną w nurcie systemowym. 

Iwona Pasterska – jestem rekomendowanym trenerem II stopnia treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rekomendacji PTP 439), socjoterapeutą, terapeutą systemowym w trakcie certyfikacji, magistrem pedagogiki, nauczycielem dyplomowanym. Odbyłam liczne szkolenia z zakresu metod diagnozy i terapii dzieci i ich rodzin. Pracuję terapeutycznie z dziećmi, rodzicami i całymi rodzinami w podejściu systemowym (pod stałą superwizją Małgorzaty Szymanowskiej WTTS). Jestem również realizatorką szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji, rozwijania umiejętności wychowawczych, asertywności, integracji i budowania zespołów, współpracuję z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadząc treningi i warsztaty na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Cenię kontakt z drugim człowiekiem, jestem optymistką. Wolny czas spędzam aktywnie na wycieczkach pieszych i rowerowych w kontakcie z naturą.

Anna Radziszewska – Ukończyłam studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2004r.), a także studia podyplomowe z Terapii Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu psychologii prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończyłam również roczny kurs z terapii poznawczo – behawioralnej, który był organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzony przez Centrum Psychologii Integralnej „Integral”. W swojej pracy klinicznej kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa, a także dbam o systematyczne poddawanie superwizji mojego warsztatu pracy. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, małżeństw i par, a także konsultacje diagnostyczne. W swojej pracy łączę różne podejścia (TSR – terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię ericksonowską, nurt poznawczo – behawioralny), wykorzystując je dla jak najskuteczniejszej pomocy klientowi. Prywatnie jestem żoną i mamą. Uwielbiam spotkania z drugim Człowiekiem, z przyjaciółmi, długie wędrówki po bezdrożach i kniejach celem obserwacji przyrody. Moim zainteresowaniem jest ornitologia i rękodzieło.

Ewa Staszczyk – Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim (1987r.) Pracując po studiach w placówkach oświatowych szybko stwierdziłam, że moja wiedza i umiejętności muszą być stale wzbogacane w obliczu potrzeb jakie mają klienci. Ukończyłam dwuletnią Szkołę Trenerów Edukatorów – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie w zakresie mediacji, treningi: asertywności, interpersonalne, szkolenia w zakresie realizacji i superwizji programów profilaktycznych, szkolenia z zakresu metod terapii dzieci i ich rodzin, szkolenia z zakresu nowych metod diagnozy psychologicznej. Mam 35-letnią praktykę pracy w różnych placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych, po wielu latach doświadczeń w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami uznałam, że praca z rodzinami jest bardzo często najlepszym i najszybszym sposobem uzyskiwania pożądanych zmian. Ukończyłam Systemową Terapię Rodzin – kurs podstawowy (Sopot, 2008-2009r.), a potem kurs zaawansowany (Poznań 2011-2013r.) organizowane przez WTTS Poznań. Systematycznie prowadzę terapię rodzin w ujęciu systemowym – z całymi rodzinami oraz parami małżeńskimi. Obecnie jestem w trakcie szkoleń do Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Regularnie uczestniczę w warsztatach doświadczeń własnych, stale poddaję swoją pracę superwizji licencjonowanego superwizora WTTS. Doświadczenie pracy z rodzinami wyposażyło mnie w wiarę, że każda rodzina ma swoją siłę i potencjał do poradzenia sobie z problemami, istotniejsza jest motywacja i odwaga do dokonania zmian. Moją pasją są książki, taniec i podróże. Jestem mężatką, mam dwie dorosłe córki.

Dorota Szablewska  – Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jego ukończenie wieńczy Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Pracuję jako opiniodawca sądowy w sprawach rodzinnych oraz nieletnich. Jestem biegłą z listy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.  Jestem otwarta na interdyscyplinarność spojrzenia na pomoc człowiekowi – z chęcią uczestniczę w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, uzyskując dzięki temu wiedzę z dziedzin komplementarnych: pedagogiki, psychiatrii, medycyny, prawa. Prywatnie jestem mamą córki i dwóch synów. 

Karina Wesołowska–Straub  – Jestem pedagogiem, mediatorem. Od 20 lat pracuję w charakterze biegłego sądowego z dziedziny pedagogiki, opiniuję na zlecenie sądów w sprawach rodzinnych i nieletnich. Posiadam uprawnienia do przeprowadzenia mediacji rodzinnych w sytuacjach separacjii okołorozwodowych, które mogą skutkować wypracowaniem ugody skracającej czas postępowania przed sądem. Ponadto mam doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców oraz grupy psychoedukacyjnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.Na bieżąco doskonalę swoje umiejętności zawodowe. Oprócz wielu krótkoterminowych kursów, ukończyłam między innymi Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkoliłam się w zakresie diagnozy funkcjonalnej dzieci, diagnozy zaburzeń więzi.  

Agnieszka Zaręba (Członkini Zarządu Fundacji) – jestem psychologiem. W 1995 r ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Od tego czasu pracuję w placówkach oświatowych – jestem związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zdobywałam doświadczenie także w szkołach oraz w Regionalnym Centrum Edukacji konsultując dzieci oraz dorosłych. Zajmuję się dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, a od 2006 roku pracuję także z rodzinami i ten rodzaj terapii sprawia mi najwięcej satysfakcji. Ukończyłam różnorodne kursy podnoszące moje kompetencje z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej. Najważniejsze z nich to: cykl dotyczący dysleksji rozwojowej, terapia jąkania, terapia dzieci moczących się i ich rodzin, kurs podstawowy systemowej terapii rodzin, zaburzenia emocjonalne u dzieci, jestem praktykiem NLP. Mam tytuł nauczyciela dyplomowanego( awans zawodowy nauczycieli). Bardzo lubię moją pracę, pomoc innym sprawia mi nadal (po 12 latach) ogromną frajdę i satysfakcję. Cały czas pamiętam o szacunku dla innego człowieka i o tym, że nie jestem od tego aby oceniać. Podczas spotkań z klientami bardzo pilnuję tego, aby pracować nad celem wyznaczonym przez niego. Korzystam z superwizji, aby moja praca była efektywniejsza. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą 12-latka. Lubię nurkowanie (mam patent CMAS **), dobrą książkę, podróże niekoniecznie dalekie oraz siatkówkę