Rusza projekt „Rodzina odporna na kryzys-2” marzec – grudzień 2024

Nasze działania w tegorocznym projekcie kierujemy do różnych grup rodziców i opiekunów pieczy zastępczej poszukujących rozwiązania problemów własnych i swoich dzieci/podopiecznych, do rodzin przechodzących przez kryzysy wewnątrzsystemowe, a także rodziców dążących do lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w nich samych i ich rodzinach.

Szczególnie zależy nam na wsparciu rodziców, którzy:
– przeżywają kryzysy w relacjach rodzinnych,
– zmagają się z depresją, autoagresją i tendencjami samobójczymi swoich nastoletnich dzieci,
– znajdują się w sytuacji rozstania, separacji, rozwodu, ale wspólnie wychowują dzieci,
– nie radzą sobie z trudnymi zachowaniami swoich dzieci/podopiecznych wynikającymi z ich
schorzeń, takich jak autyzm (ASD), Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)
– czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich,
chcą dokonać zmian w swoim stereotypowym, nieracjonalnym działaniu i sposobie myślenia,
– pragną doświadczać pełniejszego życia, poszerzać swoje życiowe kompetencje
psychospołeczne i zadbać o komfort psychiczny swój i swojego systemu rodzinnego.

Proponujemy tym razem cztery formy wsparcia:
> warsztaty o różnej tematyce
> coaching rodzica w nowej sytuacji
> konsultacje indywidualne i dla par
> terapię rodzinną.

Konsultacje indywidualne, terapia rodzinna i coaching oraz obsługa projektu,
będą się odbywały w siedzibie Fundacji,
w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN
85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 33.

Ośrodek jest przystosowany dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Warsztaty, odbędą się w formie on-line
na platformie Zoom Meetings, ewentualnie poprzez inne komunikatory.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim,
udział w projekcie możliwy będzie bezpłatnie po wpłaceniu 
jednorazowej darowizny w kwocie nie niższej niż 30 zł od osoby dorosłej
(za dzieci uczestniczące w terapii rodzinnej nie ma opłaty)
Opis przelewu koniecznie: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
Numer konta w zakładce: OFIARUJ DATEK

Aby skorzystać z wybranej formy wsparcia należy pobrać formularz zgłoszeniowy ,
wypełnić i odesłać na stacjonarny adres fundacji
lub na adres e-mail: projekt@fundacja-nie-zwykla.pl
w formie zdjęcia lub skanu wraz z potwierdzeniem przelewu darowizny.

Szczegóły projektu poniżej oraz w zakładce PROJEKTY.

Dla rodziców, którzy wcześniej uczestniczyli w naszych projektach i nowych, którzy pragną inwestować w swój samorozwój i poszerzyć kompetencje psychospołeczne, kierujemy warsztat: „W głąb siebie”. Rozwój osobisty polega na poznawaniu określonych informacji i metod, które mają indywidualne zastosowanie w życiu każdej osoby. Ich celem może być m.in. rozszerzanie samoświadomości, rozwijanie posiadanych talentów lub odkrywanie nowych, a także wypracowywanie przydatnych kompetencji interpersonalnych i uświadomienie sobie posiadanego potencjału. Dzięki temu, rozwój osobisty może prowadzić do uzyskania większej satysfakcji z życia oraz realizacji marzeń i planów.
Rodzicom w sytuacji rozwodu/rozstania, którym na sercu leży dobro dziecka, chcą maksymalnie chronić je oraz zaspokoić jego potrzeby w tym trudnym czasie, proponujemy warsztat „Rozdarte serce, czyli dziecko w sytuacji rozstania rodziców”. Dla uczestników tego warsztatu przewidujemy możliwość indywidualnych konsultacji on-line z terapeutą. Doświadczenia wcześniejszych edycji wskazują, że osoby zgłaszające się na ten warsztat są często w bardzo trudnej sytuacji życiowej i potrzebują także wsparcia indywidualnego.
To, jak dziecko poradzi sobie z rozstaniem rodziców, zależy od tego, jak z rozstaniem poradzą sobie jego rodzice. Od tego, jak będą się oni zachowywać w trakcie i po swoim rozstaniu, jak będą się z sobą nawzajem – i z dzieckiem – komunikować, w jaki sposób będą dalej współpracować (lub nie), wychowując swoje dziecko – zależy dobrostan ich dzieci (i ich samych). Tym wszystkim rodzicom dedykujemy „Coaching dla rodzica”, realizowany stacjonarnie w siedzibie Fundacji. W trakcie pracy indywidualnej z coachem i dzięki materiałom otrzymanym do pracy samodzielnej między sesjami uczestnik projektu będzie miał możliwość przyjrzenia się temu, co dla niego w nowej sytuacji jest najważniejsze, jakim wartościom chce hołdować.
Dla rodziców, którzy czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich zrealizujemy po raz kolejny warsztat, który cieszy się wciąż niesłabnącym powodzeniem pn: „Trening umiejętności wychowawczych”, inspirowany programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książkę A.Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” Warsztat uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
Warsztat „Moje wyjątkowe dziecko” przeznaczony jest dla rodziców dzieci z ASD i FASD. Spotkania poświęcone będą praktycznym sposobom zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym (agresja, autoagresja, zachowania destrukcyjne) oraz metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci. Histeria, bunt, agresja, autoagresja, niszczenie przedmiotów oraz inne trudne często zagrażające zdrowiu i życiu zachowania dziecka, stanowią codzienność życia rodzinnego. Jak rodzice powinni właściwie na nie reagować? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania, gdy rodzicowi towarzyszy poczucie bezradności, brak sił i spadek nastroju?
Konsultacje indywidualne i dla par to pomoc dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, wymagają szybkiej interwencji i skierowania do właściwej dla ich problemu formy wsparcia. Mogą z niej skorzystać zarówno uczestnicy warsztatów, jak i osoby lub pary, które z braku wolnych miejsc nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają pilnego rozwiązania, by nie doprowadzić do głębszego kryzysu w rodzinie.
Terapia rodzinna to nasza statutowa forma pomocy rodzinom, które przeżywają poważniejszy kryzys i potrzebują wsparcia w sprawach istotnych dla dzieci lub dla całego systemu. W tegorocznym projekcie działanie to, chcemy skierować głównie do rodzin, w których problemem dominującym stała się depresja dzieci, ich okaleczanie się i próby samobójcze.

Ruszył nowy projekt „Szczepionka na rodzinne problemy” 15.03.-13.12.2021 r.

Projekt pod nazwą „SZCZEPIONKA NA RODZINNE PROBLEMY”
jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i został opracowany przez naszą Fundację
dla rodziców poszukujących rozwiązania problemów własnych i swoich dzieci,
a także dla rodzin przechodzących przez kryzysy wewnątrzsystemowe.
Szczególnie zależy nam na wsparciu rodziców, którzy:
● przeżywają kryzysy w relacjach rodzinnych,
● znajdują się w sytuacji rozstania, separacji, rozwodu, ale wspólnie wychowują dzieci,
● cierpią na zaburzenia lękowe lub popadają w stany depresyjne,
● wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, ale nie chcą powtarzać błędów własnych rodziców,
● pragną dokonać zmian w swoim stereotypowym, nieracjonalnym działaniu i sposobie
myślenia,
● czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich.

Proponujemy trzy formy wsparcia:
warsztaty o różnej tematyce,
konsultacje indywidualne,
terapię rodzinną.

Warsztaty odbywać się będą zależnie od panującej sytuacji epidemiologicznej:
w warunkach stacjonarnych
(w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33),
bądź w formie on-line.

Aby skorzystać z wybranej formy wsparcia należy pobrać formularz zgłoszeniowy ,
wypełnić i odesłać na adres fundacji: info@fundacja-nie-zwykla.pl w formie zdjęcia lub skanu.

Szczegóły projektu poniżej oraz w zakładce Projekty.

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU:
Do rodziców oraz dorosłych dzieci, którzy w sytuacji przedłużającej się izolacji z powodu pandemii doświadczają stanów lękowych, ataków paniki czy obniżonego nastroju, zamartwiają się, popadają w stany dysforyczne, kierujemy dwa warsztaty:
– „Oswoić lęk, pokonać panikę” oraz
– „Tworzenie wewnętrznej harmonii
Rodzicom w sytuacji rozwodu/rozstania, którym na sercu leży dobro dziecka i chcą maksymalnie chronić swoje dziecko oraz zaspokoić jego potrzeby w tym trudnym czasie proponujemy warsztat „Rozdarte serce, czyli dziecko w sytuacji rozstania rodziców”.
Osobom wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych, które nie chcą powtarzać błędów własnych rodziców i wszystkim pragnącym dokonać zmian w swoim stereotypowym, nieracjonalnym działaniu i sposobie myślenia, dedykujemy nasz autorski warsztat: „ABCD emocji w rodzinie”.
Dla rodziców, którzy czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich przygotowaliśmy
warsztat pn: „Trening umiejętności wychowawczych” inspirowany programem „Szkoła dla
rodziców i wychowawców” opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania
bez porażek” T. Gordona oraz książkę A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały;
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

KONSULTCJE INDYWIDUALNE I DLA PAR to forma wsparcia osób w szczególnie trudnych i delikatnych
przypadkach, wymagających dodatkowego omówienia. Mogą z niej skorzystać zarówno uczestnicy warsztatów, jak i osoby lub pary, które z braku wolnych miejsc nie mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają szybkiej interwencji. Celem konsultacji dla par jest pomoc im w usprawnieniu komunikacji w związku, służącej wzajemnemu zrozumieniu i pogłębieniu więzi.

TERAPIA RODZINNA to nasza forma pomocy rodzinom, które przeżywają poważniejszy kryzys i potrzebują wsparcia w sprawach istotnych dla dzieci lub dla całej rodziny. Pozwala spokojnie przyjrzeć się temu, co dzieje się w rodzinie i jaki wpływ na poszczególne osoby ma funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Terapia polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i para terapeutów prowadzących. Celem terapii jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, poprawa wzajemnej komunikacji oraz odbudowa więzi między jej członkami.