Fundacja „NIE – zwykła” dla Rodziny, której istotą działalności jest profesjonalna pomoc psychologiczna rodzinom i jej członkom, proponuje:

•   konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
•   systemową terapię rodzin
•   terapię par
•   porady dla rodziców z trudnościami wychowawczymi
•   indywidualne rozmowy terapeutyczne
•   diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną
•   diagnozę i terapię uzależnień behawioralnych oraz od substancji psychoaktywnych
•   treningi interpersonalne i warsztaty rozwoju osobistego
•   porady i konsultacje w sytuacjach kryzysowych
•   poradnictwo i terapię dla dzieci i młodzieży
•   coaching systemowy.