Ruszył projekt „Szczepionka na rodzinne problemy-kontynuacja”
21 marzec – 17 grudzień 2022 r.

Projekt pod nazwą „SZCZEPIONKA NA RODZINNE PROBLEMY-KONTYNUACJA”
odpowiada na potrzebę rozwinięcia projektu zeszłorocznego za aprobatą
oraz z ponownym dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i został opracowany przez naszą Fundację dla rodziców:
• cierpiących na zaburzenia lękowe, czy depresję,
• zamartwiających się nadmiernie lub doświadczających natrętnych niszczących myśli,
• znajdujących się w sytuacji rozstania, separacji, rozwodu, ale wspólnie wychowujących dzieci
• zmagających się ze szczególnie trudnymi zachowaniami swoich dzieci: agresją słowną i fizyczną, wybuchami niepohamowanej złości, histerii, łamaniem podstawowych norm i zasad społecznych, a nawet łamaniem prawa,
• czujących potrzebę rozwoju kompetencji rodzicielskich,
a także dla rodzin przechodzących przez kryzysy wewnątrzsystemowe.

Proponujemy tym razem cztery formy wsparcia:
> warsztaty o różnej tematyce,
> grupa wsparcia
> konsultacje indywidualne i dla par,
> terapię rodzinną.

Warsztaty odbywać się będą zależnie od panującej sytuacji epidemiologicznej:
w warunkach stacjonarnych
w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33,
bądź w formie on-line na platformie Zoom Meetings.

W tym roku udział w projekcie możliwy będzie bezpłatnie po wpłaceniu jednorazowej
„darowizny na cele statutowe” w kwocie 30 zł.

Aby skorzystać z wybranej formy wsparcia należy pobrać formularz zgłoszeniowy ,
wypełnić i odesłać na adres fundacji: info@fundacja-nie-zwykla.pl w formie zdjęcia lub skanu wraz z potwierdzeniem przelewu darowizny.

Szczegóły projektu poniżej oraz w zakładce Projekty.

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU:
Do rodziców oraz dorosłych dzieci, którzy w sytuacji przedłużającej się izolacji z powodu pandemii doświadczają stanów lękowych, ataków paniki czy obniżonego nastroju, zamartwiają się, popadają w stany dysforyczne, kierujemy dwa warsztaty: „Oswoić lęk, pokonać panikę” oraz „Tworzenie wewnętrznej harmonii”.

Rodzicom w sytuacji rozwodu/rozstania, którym na sercu leży dobro dziecka i chcą maksymalnie chronić swoje dziecko oraz zaspokoić jego potrzeby w tym trudnym czasie proponujemy warsztat „Rozdarte serce, czyli dziecko w sytuacji rozstania rodziców”.

Dla rodziców, którzy czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich przygotowaliśmy warsztat pn: „Trening umiejętności wychowawczych” inspirowany programem „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książkę A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

GRUPA WSPARCIA – nowa w kontynuacji projektu forma wsparcia.
Forma ta skierowana jest do rodziców, którzy zmagają się ze szczególnie trudnymi zachowaniami swoich dzieci: agresją słowną i fizyczną, wybuchami niepohamowanej złości, histerii, łamaniem podstawowych norm i zasad społecznych, a nawet łamaniem prawa. Chcemy stworzyć im możliwość otwartego mówienia o rodzicielskich trudach oraz wymiany doświadczeń z radzeniem sobie w sytuacjach krytycznych, jakie są wynikiem wybuchów agresji. Zadaniem psychologa, terapeuty w czasie spotkań będzie stworzenie atmosfery otwartości sprzyjającej dzieleniu się doświadczeniami, wspólne poszukiwanie możliwych rozwiązań trudnych sytuacji.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE I DLA PAR to forma wsparcia osób w szczególnie trudnych i delikatnych przypadkach, wymagających dodatkowego omówienia. Mogą z niej skorzystać zarówno uczestnicy warsztatów, jak i osoby lub pary, które z braku wolnych miejsc nie mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają szybkiej interwencji. Celem konsultacji dla par jest pomoc im w usprawnieniu komunikacji w związku, służącej wzajemnemu zrozumieniu i pogłębieniu więzi.

TERAPIA RODZINNA to nasza forma pomocy rodzinom, które przeżywają poważniejszy kryzys i potrzebują wsparcia w sprawach istotnych dla dzieci lub dla całej rodziny. Pozwala spokojnie przyjrzeć się temu, co dzieje się w rodzinie i jaki wpływ na poszczególne osoby ma funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Terapia polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i para terapeutów prowadzących. Celem terapii jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, poprawa wzajemnej komunikacji oraz odbudowa więzi między jej członkami.