Fundacja “NIE-zwykła” dla Rodziny zaprasza do udziału w nowym projekcie realizowanym w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
„Rodzina – wspólna podróż  w nieznane”, który będzie realizowany w terminie od 15.03.2020 r. – 15.12.2020 r.
Jest on kontynuacją realizowanych  wcześniej projektów „Rodzina na warsztacie”, „Rodzina na warsztacie II”, „Rodzina na warsztacie–kontynuacja”.
Projekt „Rodzina – wspólna podróż  w nieznane” kierujemy do rodziców, którzy:
• czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich
• wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych i nie chcą powtarzać błędów własnych rodziców
• przeżywają kryzys małżeński i potrzebują wsparcia lub mediacji w sprawach istotnych dla dzieci i całego systemu rodzinnego
• czują się zagubieni lub bezradni wobec problemów jakie przeżywa ich dziecko
• mają małe dzieci wykazujące deficyty rozwojowe wynikające z różnych przyczyn i potrzebują wiedzy na temat najlepszych metod wychowawczych dla ich dziecka.
Zadanie zamierzamy zrealizować w Bydgoszczy, z możliwością udziału w nim rodziców z powiatu bydgoskiego i całego województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczegółowa oferta warsztatów w zakładce projekty.

W przypadku sytuacji kryzysowej, zdarzeń losowych lub utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego konsultacje indywidualne będziemy prowadzili on-line poprzez komunikatory internetowe.

Od 01 kwietnia 2020 r. na stronie fundacji dostępny będzie arkusz zgłoszeniowy, który należy pobrać, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mailowy fundacji. Przyjmujemy zgłoszenia również telefonicznie u koordynatora projektu pod nr tel. kom. 602 463 677.

Zajęcia grupowe rozpoczną się po zakończeniu kwarantanny i w terminie bezpiecznym dla uczestników, w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN, w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33.
Spotkania indywidualne odbywać się będą w siedzibie Fundacji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, wejście od strony ul. Kardynała Wyszyńskiego i parkingu Centrum Rehabilitacji Neuron, poziom -1 pokój A.