Fundacja “NIE-zwykła” dla Rodziny zaprasza do udziału w nowym projekcie:
„Rodzina – wspólna podróż  w nieznane”.
Szczegółowa oferta warsztatów w zakładce projekty.
W przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemiologicznego wszystkie formy wsparcia
będziemy prowadzili on-line poprzez komunikatory internetowe.
Udostępniamy: arkusz zgłoszeniowyktóry należy pobrać,
wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mailowy fundacji.
Przyjmujemy zgłoszenia również telefonicznie u koordynatora projektu pod nr tel. kom. 602 463 677.